onsdag 15 oktober 2008

Political Open Source Management

En Bloggkollega, Stefan Mårtensson, har kommit på ett nytt grepp antar jag.
Han kallar det för Political Open Source Management och syftar på ett dataprogram där källkoden är "öppen" för alla att kunna använda sig av.
Om jag förstår honom rätt så borde alla politiska processer vara "transparanta" (dvs genomskinliga) för att alla partier skall kunna se allt om alla andra partier.
Han och jag hade ett långt samtal idag angående detta och andra ting i kommunen.
Vårt samtal började med att han förklarade för mig att han tyckte det var helt i sin ordning att ett internt arbetsmaterial som inte är färdigt hamnar hos den tredje statsmakten. Jag vet inte om det är riktigt rätt?
Vidare tyckte han då att det var ok att offentliggöra på sin blogg ett email där en kollega till mig uttalar sig i affekt. Vem har inte det? Jag tror att om vi alla granskar oss själva och våra "skickat" maillådor så finns det säkert ett och annat förfluget ord som inte hör hemma där.
Nåja, som han skriver så "Vi var inte överens i allt, men vi prövade gränserna för våra idéer och möttes i att vara oeniga på vissa punkter." Och så borde livet vara antar jag?
Vi hade, som jag sa, ett långt samtal om detta med Political Open Source Management även om han inte hade funnit på detta tjusiga namn vid den tidpunkten. Jag undar om han har copy på det namnet?
Det kan finnas korn till något bra i detta.
Visst vore det bra om ett parti vinner ett val på grund av sina ideer och sin ideologi och inte att man kan knipa billiga poäng genom ett välskrivet inlägg?

2 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Jag menar nog att det ligger i tiden att söka ett öppnare förhållningssätt.

Som det är i dag kan det inte fortsätta.

Se också: http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/avgrunden-ppnar-sig-alltmer-i-fra.html

Fredrik sa...

Jag håller med till en viss gräns. Det måste, anser jag, finnas saker som inte skall offentliggöras innan det är "moget". Ett svar på en insändare till exempel bör inte offentliggöras innan alla inblandade parter är nöjda med formuleringen.