onsdag 1 oktober 2008

Villeroy och Boch

Spännade saker.

Vi skall ha KS den 8/10 och då kommer problemet med deras etablering i hamnen att tas upp som ett extra ärende.

Lika viktigt som att bygga bostäder är det att planera fram mark till företag, stora och små, nya och gamla. Alla måste uppleva att kommunen hjälper till. Ibland kan detta betyda att planeringsprocessen måste snabbas upp. Då ska man också göra detta.

Gustavsbergs fabriker betyder arbetstillfällen och är också är en viktig, oskiljaktig del av varumärket ”Gustavsberg” och också kommunens varumärke. Därför gäller det att ställa upp nu så att den nya fabriken kan byggas snabbast möjligt och utan dröjsmål.

Det är obegripligt, att som Länsstyrelsen nu kräver, att minst en alternativ lösning till etablering ska visas upp. Finns varumärket Gustavsberg på någon annan plats? Nej, i det här fallet finns det ju bara på en plats. Alternativ kan ju självklart inte finnas, och då ska det inte behöva utredas alls. Så en vänlig men bestämd uppmaning till länsstyrelsen - upp till beslut! - godkänn genast etableringen!

Dessutom har vi nu tillfälle att både stärka fabriken och samtidigt kunna bygga bostäder på fabrikens nuvarande plats. Vårt lokala centrum får bättre möjlighet att leva upp och förstärkas. Beslut från samtliga partier finns redan att en förtätning med bostäder är önskvärd och ska tillåtas. Det finns inga politiska hinder. Då kör vi!

Ska vi vara trovärdiga som ett centrum för kultur och design måste fabrikens verksamhet få utvecklas och definitivt inte behöva flyttas till något lågprisland som riskerar att bli ett alternativ om det drar ut på tiden.

I förlängningen kan vi utveckla Gustavsberg till ett centrum med utbildning inom kultur och design, förhoppningsvis även på högskolenivå. Gustavsberg måste bli en plats där både småskaligt och storskaligt möts. Samtidigt ska vi skapa och leva upp till att vara en ”stad i park”

2 kommentarer:

Olle Markstedt sa...

Hej Fredrik
Äntligen gör Länsstyrelsen sitt jobb. Det står nämligen i Miljöbalken att man ska redovisa alternativ för att vi ska veta att det vi väljer faktiskt är bättre än det vi inte väljer.

Blir det, som jag tycker olyckligt, en folkomröstning om pinnen så finns det ju bara två val ja eller nej.

Presenteras flera alternativ, kan dessa rangordnas sins emellan. Det viktiga är faktiskt att presentera förslagen på ett lättbegripligt sätt. När vi sedna ska välja gäller det att lägga stor vikt att pedagogiskt förklara för dem som inte fick "sina" synpunkter tillgodosedda.

Bra blogg föresten

Fredrik sa...

Tack Olle

Det må vara att "länstyrelsen gör rätt" men det innebär inte att det BLIR rätt... :)
Fabriken Gustavsberg kan inte ligga någon annan stans än just i Gustavsberg, då skulle den heta "Herrljugna" eller Ystad".
Nåja, det återstår att se vad som händer
När det gäller en omröstning så är det fortfarande öppet om hur själva frågan blir. Jag ser det, precis som du säger, att de olika alternativen (om det blir många eller få får vi se) presenteras på ett enkelt sätt.