tisdag 30 mars 2010

Lex Bjästa, nödvändigt ont?I dag i aftonblaskan läser jag att Mårten Schultz vill ha en Lex Bjästa.

Han konstaterar i aftonbladet att "Rättssamhället tycks ha hanterat Bjästafallet på ett korrekt sätt – det är det civila samhället som kapitulerat."
Vilket är oerhört rätt, oerhört sorligt och oerhört frustrerande.
Han vill lagstifta och införa skyldigheter.
Mycket riktigt så skriver han att "Viktimologisk forskning – brottsofferforskning – visar att skadeståndsrätten har en viktig funktion för offrets läkandeprocess. Juridiskt ansvarsutkrävande kan bidra till ”Linneas” upplevelse av upprättelse: Ett skadestånd kan visa att samhället, om än inte det lilla samhället Bjästa, står på hennes sida." "Linnea" borde få sitt svar på hur samhället egentligen är eller borde vara. Hon måste få veta att det är oacceptabelt det som har hänt.
Lite senare skriver han vidare "Närmare bestämt bör regeringen undersöka möjligheten att i skollagen införa en Lex Sarah-liknande anmälningsskyldighet för skolanställda som får kunskap om att det förekommer kränkningar i skolan. Samma anmälningsskyldighet borde också gälla för bristande reaktioner på kränkning och mobbning, som i och för sig uppmärksammats, det vill säga när skolan känner till mobbningen men inte tar itu med den. "
Jag tror att han har rätt men ändock fel.
Den största delen av kränkningarna som "Linnea" fick utstå skedde utanför skolan, i cyberspace.
Man når inte moderna sociala medier med lagar och förordningar. Man når nytänkade mobbare med nytänkande kamratstödjare.
Svenska institutet har i princip flyttat delar av sin undervisning till Facebook..
Om vissa lärare (och institut) kan fixa detta borde man kunna få flera andra att haka på.
Ge lärare möjligheter och verktyg att vara där eleverna är. Utbilda villiga lärare till att "nätvandra", att svara på frågor via facebookchatten, Mirc, Msn, Skype eller starta ett forum där eleverna kan mötas.
Öka stöd till och starta fler grupper som nätvandrarna. Om man kan visa att det faktiskt finns vuxan som finns där så har man en lugnande effekt.
Jag tror att allt detta hjälper men om man trots det inte kommer åt problemet så får man göra som man gör IRL (IRL=Internetförkortning som betyder "In real life").
Man får polisanmäla och stoppa det på det sättet.
Bilden kommer från aftonbladet.

Inga kommentarer: